top of page

TITULARITAT DE LA WEB

 

En virtut del present Avís Legal i en compliment del deure informació recollit per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, “LSSI”), se us informa que el titular d'aquest lloc web amb domini www.visualtv.es és:

  • Nom i cognoms del titular del lloc web: FERNANDO CRUZ SUAREZ

  • DNI: 32882600Y

  • Domicili: C/ CONSTITUCION, Nº18-1º

  • Codi postal i població: 33900 - SAMA DE LANGREO (ASTÚRIES)

  • Adreça de correu electrònic: info@visualtv.es

 

 

 

 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PRESENT LLOC WEB

 

FERNANDO CRUZ SUAREZ us informa que tant l'accés com la utilització de la pàgina web amb domini www.visualtv.es i totes les URL, i subdominis inclosos sota la mateixa, així com els continguts que a través d'aquest lloc web es puguin obtenir , estan subjectes als presents termes i condicions d'ús, sens perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats pugui requerir l'acceptació d'altres condicions generals, particulars o addicionals.

A causa d'això, si no estiguéssiu d'acord amb el contingut dels presents termes i condicions, us instem a que no feu ús d'aquest lloc web, ja que la utilització tant del mateix, com dels seus continguts o dels seus serveis, suposarà en tot cas, l'acceptació dels termes legals aquí assenyalats.

FERNANDO CRUZ SUAREZ es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre, denegar o restringir temporalment o definitivament l'accés al present lloc web i/o als seus continguts, així com a dur a terme i fer les modificacions que consideri oportunes o necessàries, sense que això impliqui un dret d'indemnització per a l'usuari.

 

 

 

RESPONSABILITAT DE L'USUARI PER L'ÚS DEL PRESENT LLOC WEB

L'usuari serà l'únic responsable del correcte ús del present lloc web, comprometent-se a fer-ne un ús de conformitat als termes i condicions indicats en aquest Avís Legal.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, així com els continguts i serveis oferts o proporcionats per aquest, de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es prestin a través d'aquest, amb fins il·lícits o contraris al contingut dels presents termes i condicions generals.

En particular, l'usuari no podrà realitzar en cap cas les activitats següents:

 

  • Utilitzar aquest lloc web per promocionar, vendre, o contractar, informació o prestacions pròpies o de terceres persones, sense consentiment o autorització prèvia.

 

  • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, o que promoguin la comissió d'infraccions o d'actes delictius, que incitin directament o indirectament a l'apologia del terrorisme, o que resultin contraris als drets i les llibertats fonamentals.

 

  • Provocar danys als sistemes informàtics titularitat de FERNANDO CRUZ SUAREZ o introduir o difondre virus informàtics, un programari nociu o un altre tipus de sistemes que puguin causar danys als sistemes informàtics, així com alteracions no autoritzades dels continguts disponibles en aquest lloc web.

 

  • Realitzar o dur a terme actes que resultin contraris als drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels seus legítims titulars.

 

  • Incloure, sense que hagi intervingut autorització per part de FERNANDO CRUZ SUAREZ, marques, logotips, noms comercials o qualssevol altres signes distintius que siguin propietat de FERNANDO CRUZ SUAREZ, en pàgines o llocs web responsabilitat de l'usuari o de tercers que_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ no es trobin autoritzats per fer-ho.

 

 

L'usuari respondrà davant de FERNANDO CRUZ SUAREZ, o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis de qualsevol classe o índole, que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment general o indirecte . 

 

 

 

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

A través dels presents termes i condicions generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest lloc web,  ni sobre cap dels seus elements integrants o contingut, quedant expressament prohibida la reproducció, transformació , distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, o reutilització total o parcial, de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això, lusuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts del present lloc web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial i/o professional.

Així mateix, l'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir els continguts d'aquest lloc web per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin indicat a aquest efecte, o dels que normalment s'utilitzin a Internet (sempre que aquests últims no suposin o impliquin risc de dany o inutilització del present lloc web).

 

XARXES SOCIALS

FERRAN CRUZ SUAREZ té o podria disposar de perfils oberts a les principals xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin). FERNANDO CRUZ SUAREZ  serà considerat com a responsable del tractament de les dades personals dels usuaris de les seves xarxes socials i/o dels seguidors que hi tingui. El tractament que FERNANDO CRUZ SUAREZ durà a terme sobre aquestes dades serà el que la xarxa social permeti als perfils empresarials dins de les polítiques d'ús i privadesa.

Així doncs, FERNANDO CRUZ SUAREZ podrà informar els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, nous productes, actes i esdeveniments, així com sobre ofertes i tota mena de serveis.

FERNANDO CRUZ SUAREZ no extraurà dades de les xarxes socials, llevat que aquesta obtenció dels mateixos es realitzés de forma puntual i mitjançant el previ consentiment informat dels usuaris.

 

ENLLAÇOS, HIPERENLLAÇOS O LINKS

FERNANDO CRUZ SUAREZ no es fa responsable de les pàgines webs no pròpies o que no resultin de la seva titularitat, a les quals es pugui accedir mitjançant "links", o de qualsevol contingut posat a disposició dels usuaris per part de tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per risc exclusiu de l'usuari i FERNANDO CRUZ SUAREZ no garanteix en cap cas la seguretat i la licitud de la informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a FERNANDO CRUZ SUAREZ, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o ús incorrecte d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, així com de la interrupció al servei en accedir a la informació d'altres pàgines web.

 

GARANTIES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

FERNANDO CRUZ SUAREZ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament correcte i adequat del present lloc web, i evitar transmissió de virus informàtics i altres components perjudicials als usuaris.

No obstant això, FERNANDO CRUZ SUAREZ no assumeix en cap cas cap responsabilitat en el cas que es produeixi un funcionament erroni dels serveis oferts a Internet o del mal funcionament o caigudes de la xarxa, que poguessin afectar l'accés i la navegació pel present lloc web, amb independència de la causa que motivi aquests errors.

Si l'usuari tingués coneixement en algun moment de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis, a la moral o als bons costums, o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a FERNANDO CRUZ SUAREZ perquè aquesta pugui procedir a adoptar les mesures de neutralització i seguretat oportunes.

 

Així mateix, FERNANDO CRUZ SUAREZ no serà responsable de les actuacions doloses o culposes de l'usuari, o que tinguin l'origen en causes de força major i qualssevol altres que s'escapin del control de FERNANDO CRUZ SUAREZ, ni d'atacs dels anomenats hackers sempre que FERNANDO CRUZ SUAREZ hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents segons les seves possibilitats tècniques.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En cas de disputa o conflicte dinterpretació, els termes i condicions dús que conformen aquest Avís Legal, així com a qualsevol qüestió relacionada amb els serveis oferts a través del present lloc web es regiran per la Llei espanyola.

Per a la resolució de les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb la utilització del present lloc web, les parts acorden sotmetre la resolució dels conflictes als jutjats i tribunals del mercantil que corresponguin territorialment de conformitat amb el domicili de FERNANDO CRUZ SUAREZ._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, “LOPD”), se us informa que vostè atorga el seu consentiment perquè els dades personals, recollides o obtingudes a través del present web, principalment mitjançant formularis o enllaços de correu electrònic, siguin incorporats a un fitxer de dades personals titularitat de FERNANDO CRUZ SUAREZ.

El tractament de les vostres dades personals per part de FERNANDO CRUZ SUAREZ, té per finalitat el manteniment i la gestió de les relacions amb els usuaris, així com la realització de tasques comercials i d'activitats promocionals i publicitàries, en el marc dels serveis oferts o prestats per FERNANDO CREU SUAREZ.

Aquestes activitats promocionals es poden dur a terme mitjançant l'enviament de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalent. En relació amb aquestes comunicacions comercials, en virtut del que disposen els articles 21 i 22 de la LSSI, vostè haurà de prestar el seu consentiment exprés marcant la casella “Accepto”, quan mitjançant qualsevol classe de formulari FERNANDO CRUZ SUAREZ li sol·liciti dades personals com la seva correu electrònic o e-mail, a fi de procedir a enviar-li comunicacions de caràcter comercial o publicitari.

Igualment, en cas que vulgueu revocar el consentiment prestat per a l'enviament de les esmentades comunicacions comercials, haureu d'adreçar-vos a FERNANDO CRUZ SUAREZ a través del correu electrònic info@visualtv.es, fent constar la vostra voluntat de deixar de rebre comunicacions comercials via electrònica o anàloga.

Finalment, a través d'aquesta Política de Privadesa se us informa que podreu exercir els drets que com a titular de les vostres dades personals us assisteixen en virtut de la LOPD, sent aquests els denominats Drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) . Vostè podrà dur a terme l'exercici dels esmentats drets mitjançant sol·licitud escrita i signada, adreçada a FERNANDO CRUZ SUAREZ, C/ CONSTITUCION, Nº18-1º,  33900 - SAMA DE LANGREO latenció del responsable del tractament. L'interessat haurà d'enviar aquesta comunicació indicant la petició o el dret que exercita, el seu nom i cognoms, un domicili a efectes de notificacions, i una còpia del seu DNI o passaport. L'interessat disposa de models de formularis d'exercici dels Drets ARCO al lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

FERNANDO CRUZ SUAREZ es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa de conformitat amb les possibles variacions que pugui experimentar la Llei, sent aquests canvis introduïts amb l'antelació suficient per donar compliment tant a la normativa en matèria de protecció de dades personals, com als criteris adoptats i seguits per lAgència Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES

 

FERNANDO CRUZ SUAREZ, com a titular del present lloc web, us informa que podeu utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (anomenades “cookies”) durant la navegació dels usuaris pel lloc web.

Què és una galeta?

Les cookies són petits arxius de text o fitxers que es descarreguen al navegador del vostre ordinador en accedir a determinats llocs web, i que emmagatzemen l'adreça IP del vostre ordinador i altres possibles dades de navegació.

Amb caràcter general, les galetes serveixen per emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris o dels seus equips, per recordar l'inici de sessió, o per analitzar preferències i altres funcions de personalització de la navegació de l'usuari.

Quins tipus de cookies utilitza aquest lloc web i amb quina finalitat?

A manera genèrica, i de conformitat amb el que disposa la Guia sobre l'ús de Cookies publicada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), es pot realitzar una triple classificació de cookies, en funció de l'entitat que les gestiona, temps que romanen activades i la seva finalitat:

Segons l'entitat que les gestiona

·       Cookies pròpies: són les enviades al terminal de l'usuari des de l'equip gestionat pel titular del lloc web i des del qual es presta el servei a l'usuari.

·       Galetes de tercers: són les enviades al terminal de l'usuari des d'un equip no gestionat pel titular del lloc web, sinó per una altra tercera entitat.

Segons el temps que romanen activades

·       Galetes de sessió: es tracta de les galetes que recapten i emmagatzemen informació durant l'accés de l'usuari al lloc web i que desapareixen o s'eliminen un cop aquest accés hagi finalitzat.

·       Galetes permanents: són aquelles galetes que mantenen les dades emmagatzemades al terminal podent ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta.

Segons la finalitat

·       Galetes tècniques: són les galetes que permeten a l'usuari la navegació pel lloc web, així com l'ús de les diferents funcionalitats i serveis del mateix.

·       Cookies analítiques: són aquelles que permeten el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web, per a l'elaboració dels perfils de navegació dels usuaris o el mesurament de l'activitat dels llocs web.

·       Galetes de personalització: són les galetes que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en base a certs criteris del terminal de l'usuari (Ex: el tipus de navegador).

·       Cookies publicitàries: són aquelles que permeten la gestió dels espais publicitaris que el titular del lloc web hagi decidit incloure-hi.

·       Galetes de publicitat comportamental: són les galetes que emmagatzemen informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris, amb l'objectiu de desenvolupar una publicitat específica per a aquests, basada en els seus interessos.

Pel que fa a l'ús concret de cookies per aquest lloc web, FERNANDO CRUZ SUAREZ us informa que podreu utilitzar cookies pròpies o de tercers, per a algunes de les quals no és necessari o estan exemptes d'obtenir el consentiment dels usuaris, per trobar-se excloses del compliment de les obligacions assenyalades a l'article 22.2 de la LSSI, respecte a la informació i el consentiment de l'usuari.

Així mateix, aquest lloc web també utilitzarà cookies que sí que requeriran la informació i el consentiment dels usuaris.

En concret, les cookies utilitzades pel present lloc web són les que es relacionen a continuació:

Nom de la galeta

Tipus de galeta

Qui instal·la la galeta?

Finalitat de la galeta

DOUBLECLICK

De tercer – Publicitària

Doubleclick (Google, Inc.)

Millorar la publicitat i els anuncis dirigits a l'usuari a través del lloc web. Les dades obtingudes podran ser compartides amb tercers amb lobjectiu de complir amb aquesta finalitat.

GOOGLE ANALYTICS

De tercer – Analítica

Google, Inc.

Dur a terme una anàlisi dels hàbits de navegació de lusuari, amb lobjectiu dobtenir estadístiques sobre lús del lloc web, i oferir continguts que resultin més interessants a lusuari.

NEW RELIC

De tercer - Analítica

New Relic, Inc. 

Millorar el rendiment del programari utilitzat, oferint una anàlisi detallada de lentorn i de grans quantitats de dades. Contribueix a la correcta prestació del SaaS (Software as a Service) com a servei de Cloud Computing.

WEB - STAT

De tercer – Analítica

Web-Stat

Oferir informació sobre el trànsit d'usuaris al lloc web, de com han trobat la pàgina aquests usuaris, del mode de navegació i fins i tot de l'equipament emprat, per proporcionar una anàlisi web completa al prestador del servei.

Revocació del consentiment i eliminació de les cookies

En compliment del que disposa l'article 22 de la LSSI, FERNANDO CRUZ SUAREZ us informa que podeu configurar el vostre navegador per permetre, bloquejar, eliminar o desactivar les cookies instal·lades en el vostre equip o terminal, mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre equip. En cas que no permeti la instal·lació de cookies al vostre navegador, és possible que no pugueu accedir a algun dels apartats o funcionalitats del present lloc web. Per configurar el navegador, i desactivar o administrar la instal·lació de cookies, podeu obtenir més informació fent “click” en els següents enllaços que us proporcionem, en funció del navegador que vostè utilitza:

Actualització de la present Política de Cookies

FERNANDO CRUZ SUAREZ es reserva el dret d'actualitzar aquesta Política de Cookies, per donar compliment a exigències legals o tècniques. En base a això, us recomanem que reviseu aquesta Política de Cookies periòdicament amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre les cookies que utilitza aquest lloc web i les seves finalitats.

GARANTÉ ADVOCATS, SL , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE). Els continguts d'aquest Avís Legal es troben registrats al Registre de Propietat Intel·lectual de Safe Creative, amb codi de registre núm.1605197800205. 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d__cc78 1905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

bottom of page